Geschiedenis

 

Hoe het allemaal is begonnen.........
de oprichting van Con Brio.

Accordeonorkest Con Brio uit Winschoten is opgericht op 22 oktober 1955. Muziekleraar Jochum v.d Laan (Bijnaam: Ome Joop) had in 1955 een 7-tal leerlingen en men kwam toen op de gedachte om de jeugdige accordeonisten samen te laten spelen.
Dit bleek een succes en men was enthousiast over dit (niet-publieke) optreden.
Op deze dag werd dus de grondslag gelegd voor Con Brio.

In 1956 vond het eerste optreden plaats in Hotel Jager te Winschoten.
In 1976 gaf Ome Joop, door ziekte gedwongen, zijn dirigeerstokje over aan Joke de Ruyter en vanaf 21 november 1977 nam dirigente Giny Schipper de leiding over.

Giny heeft het orkest een grote duw in de professionele richting gegeven zonder enige tegenprestatie. Daarom is ze benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Op 11 december 2016 heeft Giny haar dirigeerstokje overgedragen aan Harry Dijkstra, dirigent en docent.


Het orkest telt momenteel zo rond de 15 enthousiaste spelers.


Con Brio verzorgt regelmatig haar optredens in verpleeghuizen. Ook andere optredens worden regelmatig verzorgd.


Na allerlei locaties als oefenruimte in Winschoten te hebben gehad zoals de voormalige brandweerkazerne aan het marktplein, de voormalige muziekschool aan de Wilhelminasingel, Zalencentrum Lamain,
de Boschpoort te Winschoten, "onder de Toorn" te Scheemda, multifunctioneelcentrum 't Parkholt, Cultuurhuis "de Klinker", wordt er nu geoefend in gebouw Irene, naast de Vennekerk.

Het repertoire van Con Brio bestaat o.a. uit licht klassiek, populair, volksmuziek, enz.