Het orkest

 

 

Con Brio is een middelgroot accordeonorkest en bestaat momenteel uit één groot gezamenlijk orkest.
Het orkest is opgedeeld in vier stemmen volgens de standaard accordeonorkest formatie. Ter ondersteuning zijn ook een drummer, een bassist en een toetsenist aanwezig.
De leeftijd varieert, jong en oud kunnen zich aansluiten bij Con Brio.

Iedere donderdagavond hebben we repetitie in gebouw Irene bij de Vennekerk, uitgezonderd de dagen dat we concerten verzorgen. Deze dagen kunt in onze agenda vinden.

Wij repeteren van 19.30 uur tot 21.30 uur met een korte (koffie)pauze tussendoor.
Indien u belangstelling hebt om eens een repetitie bij te wonen bent u van harte welkom!
Ons advies is wel om eerst even contact op te nemen met het secretariaat.


In november 2010 is Con Brio gepromoveerd naar de 1ste divisie, een prestatie waar het orkest erg trots op is.


Vrienden van Con Brio worden?

Het is natuurlijk mogelijk om vrienden van Con Brio te worden.
U kunt het orkest steunen door een bijdrage van minimaal € 7,50 per jaar over te maken op rekeningnummer NL89ABNA0431352526 t.n.v. Accordeonorkest Con Brio te Winschoten o.v.v. vrienden van Con Brio.

Wij zijn u hier zeer erkentelijk voor!