Geschiedenis1

Hoe het allemaal is begonnen.........
de oprichting van Con Brio.

Accordeonorkest Con Brio uit Winschoten is opgericht op 22 oktober 1955.
Muziekleraar Jochum v.d Laan (Bijnaam: Ome Joop) had in 1955 een 7-tal leerlingen en
men kwam toen op de gedachte om de jeugdige accordeonisten samen te laten spelen.
Dit bleek een succes en men was enthousiast over dit (niet-publieke) optreden.
Op deze dag werd dus de grondslag gelegd voor Con Brio.

In 1956 vond het eerste optreden plaats in Hotel Jager te Winschoten.
In 1976 gaf Ome Joop, door ziekte gedwongen, zijn dirigeerstokje over aan Joke de Ruyter
en vanaf 21 november 1977 nam dirigente Giny Schipper de leiding over.

Giny heeft het orkest een grote duw in de professionele richting gegeven
zonder enige tegenprestatie. Daarom is ze benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Op 11 december 2016 heeft Giny haar dirigeerstokje overgedragen aan
Harry Dijkstra, dirigent en docent. Klik hier voor meer informatie over Harry.