Het orkest1

Con Brio bestaat uit 13 enthousiaste spelers en staat onder leiding van dirigent Harry Dijkstra.

Het orkest is opgedeeld in vier stemmen volgens de standaard accordeonorkest formatie.
Ter ondersteuning zijn ook een drummer, een bassist en een toetsenist aanwezig.
Het repertoire bestaat o.a. uit populair, volksmuziek en andere stijlen.

De leeftijd varieert; jong en oud kunnen zich aansluiten bij Con Brio.

Iedere donderdagavond hebben we repetitie in gebouw Irene bij de Vennekerk,
uitgezonderd de dagen dat we concerten verzorgen.
Wij repeteren van 19.00 uur tot 21.00 uur met een korte pauze tussendoor.
Indien je belangstelling hebt om eens een repetitie bij te wonen ben je van harte welkom!
Ons advies is wel om eerst even contact op te nemen met het secretariaat.

Volg je ons al op Facebook en/of Instagram?

Vrienden van Con Brio worden?
Het is natuurlijk mogelijk om vrienden van Con Brio te worden.
Je kunt het orkest steunen door een bijdrage van minimaal € 7,50 per jaar over te maken
op rekeningnummer NL89ABNA0431352526 t.n.v. Accordeonorkest Con Brio te Winschoten
o.v.v. vrienden van Con Brio.
We zijn hier zeer dankbaar voor!